ROTAKS-R – MITTE AINULT HEAD, VAID PARIMAT!

Vee tähtsus piimakarja jaoks

Vesi on väga oluline komponent, kuna ta on vajalik kõigi eluprotsesside jaoks. Kogu veesisaldus piimalehma organismis varieerub 55 ja 80% vahel kehakaalust. Kaalu vähenemine laktatsiooni esimestel nädalatel toimub suures osas vee arvelt. Priskete lehmade organismis sisaldub vähem vett kui kõhnadel lehmadel. Vesi eraldub kehast piimaga, uriiniga, väljaheidetega, higiga ja väljahingatava õhuga. Joogivee kättesaadavuse piiramise tulemusel vähenevad kiiresti söögiisu ja piimatoodang.

Veevajadus ja vee tarbimine

Veevajaduse katavad kolm allikat: joogivesi , vesi söödas ja vesi, mis vabaneb toitainete seedimisel. Viimase allika osakaal on suhteliselt väike. Enamikes uuringutes on leitud, et joogivee tarbimine sõltub kuivaine tarbimisest, piimatoodangust, kuivaine osakaalust ratsioonis, ümbritsevast temperatuurist ja soola tarbimisest. 25kg piima tootmiseks ulatub lehma joogivee tarbimine keskmiselt 65kg-ni, varieerudes 35 ja 90kg vahel.

Vee tarbimist mõjutavad tegurid ja eelistused

Tarbitava vee kogust tõstavad kindlalt kuumastress ja soolasisalduse tõus ratsioonis . Vee temperatuuril on väga väike mõju joomiskäitumisele ja eelistustele. Joogivee jahutamisel kuni 10°C on lühiajaline mõju kehatemperatuurile ja see omakorda ei oma mingit toimet või omab positiivset mõju piimatoodangule ja kuivaine tarbimisele. Üldjuhul eelistavad lehmad vett, mille temperatuur on 17 ja 28°C vahel. Pärast lüpsmist joovad nad hea meelega soojendatud vett (+/- 20°C), mis tuleb piimapaagi eeljahutist.

Nõuded jootmismahutitele

Jootmisnõud peavad tagama joogivee kättesaadavuse kõigile loomadele. Tagatud peaks olema vähemalt üks mahuti 15-20 lehma jaoks. Mahuti pikkus, mis tagaks igale lehmale normaalse joomisvõimaluse, on 6-12cm lehma kohta.

Hea joogivesi peaks vastama kolmele järgnevale nõudmisele:

  • maitsvus
  • kättesaadavus
  • ei tohi sisaldada kahjulikke aineid

Kvaliteedistandardid mäletsejaliste joogiveele

Parameeter Kõlblik Kõlbmatu
 Happesuse tase (pH) 5-8 <5 ja >9
 Karedus (°FH) <25 >45
 Sulfaat (mg/l) <100 >250
 Kloriid (mg/l) <500 >2000
 Ammoonium (mg/l) <2 >10
 Nitrit (mg/l) <0,1 >1
 Nitraat (mg/l) <100 >200
 Raud (mg/l) <0,5 >5
 Mikroobide arv (nr/ml) <100.000 >100.000
 Faecal coli (nr/ml) <100 >100

VITAMEX NV koduleht: www.vitamex.com